Jij, Fien en een toverkist vol superkrachten.

Geschreven en geïllustreerd vanuit een oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapeutische visie bevat het boek hulpmiddelen over hoe kinderen kunnen omgaan met piekeren, (faal)angsten en stress/zenuwen aan de hand van inducties en suggesties, waardoor kinderen op basis van naturalistische (zelf)hypnose hun eigen fantasiewereld kunnen aanspreken en zo de aangereikte technieken kunnen internaliseren, binnen hun eigen fantasie en leefwereld. Deze vorm van visualisatie helpt het kind zijn keuzemogelijkheden naar het aanpakken van bepaalde moeilijkheden uit te breiden.