TESTONDERZOEK 

ONDERZOEK NAAR ADHD, AUTISME, IQ

In de praktijk in Brugge of Blankenberge kun je terecht voor een screening naar:

ADHD uitgebreid onderzoek

Kinderen vanaf 6 jaar en volwassen kunnen bij iTransform getest worden op ADD en ADHD.

In het intakegesprek overlopen we samen de ontwikkelingsgeschiedenis en de moeilijkheden die aan bod komen. U krijgt verdere uitleg omtrent het verloop van het onderzoek. U krijgt ook een aantal vragenlijsten mee die u rustig kunt doornemen.

Aan de hand van een (of enkele) observatiesessie(s) en verschillende erkende testafnames wordt een screening naar AD(H)D gedaan. Afhankelijk van het oordeel van de therapeut zal ook een D-KEFS worden afgenomen om zo de executieve functies in kaart te brengen. 

Met dit verslag kunt u terecht bij een psychiater voor erkenning van een diagnose en indien nodig (gewenst) opstart medicatie. 

Na alle afnames en gesprekken volgt er een evaluatiegesprek en krijgt u het testverslag toegestuurd. Er is altijd de mogelijkheid om ook te kiezen voor verdere therapeutische begeleiding.

AUTISME uitgebreid onderzoek

In onze praktijk in Brugge en Blankenberge kunnen kinderen en volwassenen terecht voor autisme-test.

In het intakegesprek overlopen we samen de ontwikkelingsgeschiedenis en de moeilijkheden die aan bod komen. U krijgt verdere uitleg omtrent het verloop van het onderzoek. U krijgt ook een aantal vragenlijsten mee die u rustig kunt doornemen. 

Aan de hand van een (of enkele) observatiesessie(s) en verschillende erkende testafnames wordt een screening naar autisme gedaan. Bij het onderzoek naar autisme nemen wij altijd een D-KEFS af, dit om ook de executieve functies in kaart te kunnen brengen. 

Met dit verslag kunt u terecht bij een psychiater voor erkenning van een diagnose.

Na alle afnames en gesprekken volgt er een evaluatiegesprek en krijgt u het testverslag toegestuurd. Er is altijd de mogelijkheid om ook te kiezen voor verdere therapeutische begeleiding.


INTELLIGENTIEONDERZOEK (IQ)

ITransform neemt intelligentieonderzoeken af bij kinderen van 2,5 jaar (WPPSI) en jongeren tot 16 jaar (WISC).

Ook in functie van terugbetaling logopedie

Wist je dat wij in onze psychologiepraktijk te Blankenberge en Brugge IQ afnames doen in functie van de terugbetaling voor logopedie? Meer nog, heel vaak maken praktijken een onderscheid tussen een gedeeltelijke testafname of een volledige testafname. In functie van logopedie kiezen de meeste praktijken voor een gedeeltelijke testafname (neemt minder tijd in beslag en biedt juist voldoende gegevens die de logopedist nodig heeft).

Onze praktijk kiest echter voor een volledige testafname. Waarom? Een IQ test kun je niet jaarlijks afnemen. Uitzonderlijk kun je eenzelfde IQ test vb de WISC-V slechts 2 keer afnemen tussen de 6 en 16 jaar met minimum 2 jaar ertussen. Wat als je dan slechts een gedeeltelijke afname hebt en er blijken toch meerdere problemen naar boven te komen? Dan wordt het moeilijk om deze facetten verder in kaart te brengen.

Dit is waarom praktijk iTransform niet kiest voor een gedeeltelijke afname. Wij streven altijd naar kwaliteit ook in het belang van de cliënt. Onze prijzen situeren zich rond de prijs van een gedeeltelijke afname, wij hebben in overleg besloten geen meerprijs naar de cliënt door te rekenen.

Voor afnames in functie van logopedie plannen wij meestal geen intake gesprek in. Een evaluatiegesprek om de testresultaten samen met u te bespreken wordt wel voorzien. 

Na dit evaluatiegesprek krijgt u het verslag toegestuurd.

Voor de testafname zelf is er geen terugbetaling van de mutualiteit. Voor het intakegesprek, observatiesessies en evaluatiegesprek wel.

Een afspraak maken kan via het aanmeldformulier. Wij nemen binnen de 24u contact met u op.