ADHD onderzoek bij kinderen en volwassen

Bij iTransform kan je terecht voor uitgebreid onderzoek naar ADHD en ADD.

Onderzoek naar ADHD bij kinderen en jongeren

Bij iTransform kunnen kinderen vanaf 6 jaar getest worden op ADHD of ADD. Een ADHD-onderzoek begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we samen de ontwikkelingsgeschiedenis en de uitdagingen waarmee uw kind te maken heeft. U en uw kind krijgen ook een duidelijke uitleg over hoe het onderzoek zal verlopen. Daarnaast geven we een vragenlijst mee.

Onderzoek naar ADHD bij volwassenen

Een uitgebreid ADHD onderzoek voor volwassenen begint ook met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we samen uw ontwikkelingsgeschiedenis en de uitdagingen waarmee u te maken heeft. U krijgt ook een duidelijke uitleg over hoe het onderzoek zal verlopen. Daarnaast ontvangt u enkele vragen die u op uw gemak kunt invullen en bespreken.

Hoe verloopt de ADHD test?

Tijdens één of meerdere observatiesessies en het gebruik van verschillende erkende testmethoden wordt een grondige screening uitgevoerd om te beoordelen of er sprake is van AD(H)D. Afhankelijk van de professionele beoordeling van de therapeut kan er ook een D-KEFS-test worden afgenomen. Deze test is gericht op het in kaart brengen van de executieve functies om een uitgebreider beeld te krijgen van de cognitieve processen die betrokken zijn bij de aandoening.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na alle testafnames en gesprekken volgt een evaluatiegesprek waarin de resultaten worden besproken, en u ontvangt het verslag van de tests.

Met dit rapport heeft u de mogelijkheid om een afspraak te maken met een psychiater voor officiële erkenning van een diagnose en eventueel de aanvang van medicamenteuze behandeling indien nodig of gewenst.

U heeft te allen tijde de keuze om ook te opteren voor verdere therapeutische begeleiding.

Voor de testafname zelf is er geen terugbetaling van de mutualiteit. Voor het intakegesprek, observatiesessies en evaluatiegesprek wel.

Een afspraak maken kan via het aanmeldformulier. Wij nemen binnen de 24u contact met u op.