Diagnostisch onderzoek naar autisme

Bij iTransform kunnen kinderen, jongeren en volwassenen worden getest op autisme.

Gedurende één of meerdere observatie sessies en met behulp van diverse erkende testmethoden voeren wij een uitgebreide screening uit om vast te stellen of er sprake is van een Autisme Spectrum Stoornis.

Hoe wordt de diagnose autisme onderzocht?

Autisme wordt hoofdzakelijk vastgesteld aan de hand van waarneembare gedragskenmerken en op basis van informatie uit de omgeving. Onderzoek naar ADHD bij volwassenen

Onderzoek naar autisme bij kinderen

Bij het onderzoek naar autisme spectrum stoornis (ASS) bij kinderen, wordt een grondig onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek omvat gesprekken en verschillende psychologische tests. Tijdens de evaluatie wordt zorgvuldig gekeken naar de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling.

In het intakegesprek overlopen we samen de ontwikkelingsgeschiedenis en de moeilijkheden die aan bod komen. U krijgt verdere uitleg omtrent het verloop van het onderzoek

Daarnaast maken we gebruik van vragenlijsten om een gedetailleerd beeld te krijgen van hoe autisme zich specifiek bij het individuele kind uit.

Aan de hand van een (of enkele) observatiesessies en verschillende erkende testafnames wordt een screening naar autisme gedaan. Bij het onderzoek naar autisme nemen wij altijd een D-KEFS af, dit om ook de executieve functies in kaart te kunnen brengen.

Onderzoek naar autisme bij volwassenen

Ook bij volwassenen doorlopen we dit proces. Een psycholoog voert het onderzoek uit waarbij gesprekken en verschillende psychologische testen aan bod komen.


Wat gebeurt er na het autisme onderzoek?

Na alle tests en gesprekken volgt een evaluatiegesprek en ontvangt u het testverslag. U heeft ook de optie om verdere therapeutische begeleiding te overwegen. Dit verslag is volledig om voor te leggen aan een (kinder)psychiater die dan al dan niet de vermoedelijke diagnose bevestigt. (Psychologen mogen zelf geen diagnoses stellen).

Autisme behandelen

Er bestaat geen genezing of medicijn voor autisme. Echter, met passende ondersteuning is het mogelijk om met een autisme spectrum stoornis toch naar school te gaan, te werken en relaties te onderhouden. De hulp die wij bieden omvat behandelingen die gericht zijn op het verminderen van de moeilijkheden die jij of je kind ondervindt als gevolg van autisme. Een aantal mogelijkheden zijn sociale vaardigheidstraining of een emotieregulatie training.

Hiervoor kun je ook bij ons, iTransform terecht.


Een afspraak maken kan via het aanmeldformulier. Wij nemen binnen de 24u contact met u op.