PSYCHOTHERAPIE 

DE WEG NAAR EEN OPLOSSING

           In de praktijk kunnen zowel kinderen, jongeren en (jong)volwassenen terecht. 


GESPECIALISEERD IN

oplossingsgerichte systeemtherapie


KINDEREN & JONGEREN

(leeftijd 2,5 - 18 jaar)

 • opvoedingsmoeilijkheden bij jonge kinderen
 • emotionele problematieken
 • gedragsproblemen
 • slaapmoeilijkheden
 • laag zelfbeeld
 • faalangst en perfectionisme
 • angsten
 • depressieve klachten
 • niet goed in hun vel zitten
 • sociale relaties
 • echtscheidingen
 • traumaverwerking/ rouw
 • stress en lichaamsspanningen
 • hoogsensitiviteit (HSP)
 • Autisme (ASS)
 • AD(H)D


(JONG)VOLWASSENEN

(leeftijd 18+)

 • innerlijke conflicten
 • slaapmoeilijkheden
 • piekeren
 • laag zelfbeeld
 • faalangst en perfectionisme
 • angsten
 • depressie
 • echtscheidingen
 • traumaverwerking/ rouw
 • bindingsangst/hechting
 • zelfontplooiing
 • stress en lichaamsspanningen
 • burn-out
 • overgewicht en afvallen
 • hoogsensitiviteit (HSP)
 • Autisme (ASS)

Er is een mogelijkheid tot terugbetaling van de mutualiteit. 

Ga zelf steeds na bij uw mutualiteit waar u recht op heeft.


DIAGNOSTIEK - TESTAFNAME

U kunt bij ons ook terecht voor afname van:  

 • IQ test (2,5 jaar tem 16 jaar)

 • AD(H)D test (Vanaf 6 jaar. Ook voor volwassenen)

Ook hier wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek waarna we dan de testafname(s) inplannen. 

Na de testafname(s) volgt een evaluatiegesprek.

WERKWIJZE

Nadat u contact hebt opgenomen (telefonisch of via het aanmeldingsformulier) komt u op een intake (kennismakingsgesprek).

Afhankelijk van de hulpvraag worden er een aantal sessies ingepland. In een aantal sessies kunnen we reeds heel wat in beweging brengen.

Bij kinderen wordt er gewerkt  aan de hand van tekeningen, rollenspel, emotiekaartjes etc... Ouders blijven betrokken tijdens het proces en kunnen steeds terecht met hun vragen.

De praktijk werkt nauw samen met huisartsen, psychiaters, CLB, logopedisten en andere praktijken zodat een doorverwijzing, indien nodig, snel kan plaats vinden.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. De praktijk neemt zo snel mogelijk contact met u op.