kind en -jongerentherapiePsychotherapie - Diagnostische testing

Kinderen, jongeren (7-18 jaar) en hun ouders kunnen terecht voor een individuele sessie of een sessie met het gezin.

Kinderen uiten hun belevingen en gevoelens makkelijk in spel. Het spel is hun spreektaal.

Non- verbale therapie, creatieve therapie en speltherapie helpt kinderen en jongeren hun emoties uit te drukken door middel van tekenen, schilderen, boetseren, drama, dans of muziek. Het gebruik van creatieve middelen, leert kinderen en jongeren uiting te geven aan hun problemen.

Creatieve formats
Creatieve formats

Tijdens de therapiesessies leren de kinderen omgaan met hun emoties (boos, verdriet, angst, verlegenheid,...) en belevingen. Ze leren hun emoties en belevingen een plek te geven. Door mee te gaan in de fantasie en de belevingswereld van het kind worden er verwerkingsprocessen op gang gebracht worden.

Ook diagnostische testen kunnen worden afgenomen op vraag (IQ test - concentratie test).

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • emotionele problematieken
 • gedragsproblemen
 • zelfbeeld
 • faalangst
 • depressieve klachten
 • niet goed in hun vel zitten
 • sociale relaties
 • traumaverwerking/ rouw
 • stress en lichaamsspanningen
 • hoogsensitiviteit (HSP)
 • Diagnostiek


onze werkwijze

 • Intake: Tijdens het eerste gesprek worden alle kanten van 'de klachten' en het bredere verhaal besproken. Daarnaast worden de verwachtingen van de ouders besproken en wordt er bekeken hoe we binnen de praktijk met de verschillende vragen aan de slag kunnen. Hierna worden de therapiesessies met het kind/de jongere opgestart.
 • (bij gescheiden ouders moeten beiden ouders akkoord zijn vooraleer we met het kind aan de slag kunnen).
 • Therapeutisch verloop : De daarna volgende sessies verlopen in hoofdzaak met het kind of de jongere individueel. Hierbij is er ook aandacht voor de ouders en het effectief functioneren thuis. Ouders worden op het eind van de sessie of tussentijds uitgenodigd om langs te komen. Hoe dan ook kunnen ouders steeds terecht met hun vragen. 

Wij werken samen met diverse andere hulpverleners en verwijzen door indien nodig naar kinderpsychiaters, huisartsen, clb medewerkers, logopedisten, andere psychotherapeuten, hulpverlenende instanties,... dit steeds in overleg met de cliënten.

De duur van een sessie is 60 minuten.

In 6 sessies kan reeds veel in beweging gezet worden.


STUDIES

 • KLINISCH PSYCHOLOOG VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN
 • FORENSISCHE GEDRAGSWETENSCHAPPEN
 • POSTGRADUAAT DIAGNOSTIEK VOOR KINDEREN EN JONGEREN
 • KINDEREN EN JONGERENCOACH
 • OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE IO.


ERKEND KLINISCH PSYCHOLOOG 882123051

RESERVEER NU ONLINE UW AFSPRAAK

(omwille van het Corona-virus gaan de gemaakte afspraken online door. De sessies gebeuren dus via videochat. U hoeft hiervoor niets te installeren).

Indien de voor u gepaste datum er niet bij staat kunt u ons steeds een email sturen via onderstaand formulier: