DIAGNOSTIEK

                                           KINDEREN & JONGEREN

In de praktijk is het mogelijk om een erkend Intelligentieonderzoek (IQ test) of een aandachts -concentratietest te laten uitvoeren bij de leeftijd van 6 tot 17jarigen. Dit kan op vraag van een logopedist(e), CLB, arts of uit eigen beweging.

We beginnen met een intakegesprek waar de hulpvraag wordt beschreven. Tijdens het intakegesprek worden de testdata ingepland en na afloop volgt een oudergesprek waarin de resultaten worden besproken.