DIAGNOSTIEK

Intelligentie onderzoek

Wat is een intelligentie onderzoek?

Voor kinderen en jongeren (6-17jaar)

Een intelligentie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we een niveaubepaling doen van jouw cognitieve mogelijkheden. Een intelligentieonderzoek kan op vraag van de ouders, van de school, voor de logopedist, voor je arts/specialist,... uitgevoerd worden. Intelligentie is een belangrijke, maar zeker niet de enige, voorspeller van schoolprestaties. Als ouder wil je graag dat je kind presteert naar zijn mogelijkheden.

Een goede IQ-test probeert verschillende deelaspecten van de intelligentie te meten. Denk aan geheugen, ruimtelijk inzicht, of verbanden zien. Daarom bestaat de test vaak uit verschillende onderdelen (of subtests), die elk zo'n deelaspect meten. De scores op deze subtests worden samengeteld en verrekend naar een totaal score: het totaal IQ. Dit totaal IQ is dus een algemene inschatting van je intelligentieniveau. Vaak worden de scores van de subtests er ook nog apart bij vermeld. Zo krijg je, naast een totaalinschatting van jouw intelligentie, ook nog een soort sterkte-zwakte analyse van wat je kan.

Bij welke vragen?

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

 • als onderdeel in het onderzoek naar begaafdheid
 • als aanvullende test bij studiemethode-begeleiding (welk zijn je sterktes en je zwaktes en hoe kunnen je sterktes gebruikt worden in het studieproces?)
 • bij verminderde leerresultaten van je kind (waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard?)
 • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat je kan (onder-of overschatting voorkomen).
 • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis

Duur van het onderzoek

Indien uit het kennismakingsgesprek (en/of bijkomende doorverwijsbrief) blijkt dat dit soort onderzoek aangewezen is, voeren we een intelligentie onderzoek uit. De duur van het onderzoek varieert van 1.5 tot 2,5 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen, meestal 's morgens. 

Intelligentie onderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Adviesgesprek na het onderzoek

De resultaten van de test worden verwerkt, geanalyseerd en brengen we steeds in verband met jouw leeftijd/ontwikkelingsfase en je ruimere context (school). Een goed afgenomen test en een degelijke rapportering ervan (scores subtesten, houding), geeft je veel meer informatie dan een IQ cijfer. We kijken ook echt naar de manier waarop je de resultaten hebt behaald. Hoe ben je gestart? Hoe werkte je verder? Hoe reageerde je op fouten? Hier kan je mee verder. De uitslag van het intelligentieonderzoek staat niet op zichzelf. Factoren als je motivatie, je concentratie, eventuele vermoeidheid of medicatiegebruik spelen ook een belangrijke rol. Indien nodig en in overleg kan er ook doorverwezen worden naar artsen, logopedie, gespecialiseerde centra, ... en worden de resultaten met jouw toestemming doorgestuurd.

Wat is een aandacht- en concentratie onderzoek?

Voor kinderen en jongeren (6-16jaar)

Een aandacht-en concentratie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de aandacht en concentratie worden gemeten. Een aandacht-en concentratie onderzoek kan op jouw vraag, op vraag van je ouders, van school, voor het werk, voor de logopedist, voor je arts/specialist,... uitgevoerd worden.

Er zijn veel psychologische testen die mogelijke problemen met aandacht en concentratie onderzoeken, zoals de bourdon-vos test, de TEA-Ch en de D2 test. Aandacht en concentratie vormen de basis van vele cognitieve en neuropsychologische functies. Aandacht- en concentratieproblemen zijn het meest gekend onder de noemer ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), hoewel aandachtsproblemen zich bij tal van psychische stoornissen voor kunnen doen.

Concentratie geeft aan hoe lang en hoe intensief je je aandacht op iets kan vestigen. Bij concentratie wordt een relatie gelegd tussen de aandacht en de leerstof. Je wilt bepaalde leerstof tot jou nemen en daarvoor moet je wel je aandacht op die leerstof richten en vasthouden tot je die leerstof opneemt. Wanneer je een taak moet uitvoeren, moet je je concentreren op die taak. Voor elke taak heb je een ander soort concentratie nodig. Al naar gelang de eisen van de taak, schakel je normaal vanzelf over op de goede vorm van concentratie.

Bij welke vragen?

Als je zelf of als ouder of als leerkracht,...aandachtsproblemen opmerkt, gaat er vaak vanalles door je hoofd:

 • Hoe kan ik de aandachtsproblemen verhelpen?
 • Moet er niet gewoon wat meer inspanning zijn?
 • Wat zijn de capaciteiten van dit kind/deze jongere op vlak van aandacht/concentratie?
 • Waardoor worden de aandachtsproblemen veroorzaakt?
 • Zijn eventuele aandachtsmoeilijkheden te verklaren vanuit een concentratiestoornis of ligt er een andere oorzaak aan de basis (stress, angst, overbevraging,...)?
 • Is er sprake van een stoornis, van ADD of ADHD?
 • ...

Duur van het onderzoek

Indien uit het kennismakingsgesprek (en/of bijkomende doorverwijsbrief) blijkt dat dit soort onderzoek aangewezen is, voeren we een aandacht-en concentratie onderzoek uit. De duur van het onderzoek varieert van 1 tot 2 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen, meestal 's morgens. 

Aandacht-en concentratie onderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Adviesgesprek na het onderzoek

De resultaten van de test worden verwerkt, geanalyseerd en brengen we steeds in verband met jouw leeftijd/ontwikkelingsfase en je ruimere context (school). Een goed afgenomen test en een degelijke rapportering ervan (scores subtesten, houding), geeft je veel meer informatie dan een aandacht- en concentratie cijfer. We kijken ook echt naar de manier waarop je de resultaten hebt behaald. Hoe je het best met je aandacht- en concentratieproblemen om kunt gaan is sterk afhankelijk van de oorzaak van je aandachtsproblemen. Indien nodig en in overleg kan er ook doorverwezen worden naar artsen voor medicatie, gespecialiseerde centra, ... en worden de resultaten met jouw toestemming doorgestuurd.